Quyền tác giả

BZC MARKET là công ty thiết kế chuyên nghiệp chuyên thiết kế bao bì sản phẩm, logo, nhận diện thương hiệu, các ấn phẩm quảng cáo… Tất cả các hình ảnh thiết kế đăng tải trên các website của chúng tôi đều phải được sự đồng ý của CHỦ SỞ HỮU (là các doanh nghiệp, các cá nhân đặt thiết kế). Chúng tôi tuân thủ theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ, các thỏa thuận đối với Chủ Sở Hữu và cũng hy vọng các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân dùng các thiết kế của BZC để tham khảo cũng tuân theo.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 22/2018/NĐ-CP, các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí.

Như vậy, tác phẩm thiết kế đồ họa là một loại hình thể hiện của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và được pháp luật công nhận, bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2013 (Luật SHTT). Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng hợp lệ được bảo hộ quyền tác giả bao gồm quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản trong thời gian bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Luật SHTT).

Bằng văn bản này, BZC MARKET khẳng định việc sao chép, làm nhái mẫu thiết kế, sử dụng hình ảnh các thiết kế mà chúng tôi đăng tải trên các website thuộc quyền quản lý mà không xin phép hoặc không ghi nguồn là hành vi trái pháp luật. không tôn trọng công sức, chất xám của người thiết kế. Đặc biệt việc sử dụng các sản phẩm thiết kế không phải do mình làm đưa vào bài viết, bài quảng cáo gây hiểu nhầm (lừa dối) cho khách hàng là hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ.

Để rõ hơn, BZC MARKET xin trích dẫn những quyền mà chúng tôi được phép áp dụng tuân theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ:

Khoản 1 Điều 6 Luật Sở Hữu Trí Tuệ quy định như sau:

“Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

  1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.”

Khoản 1 Điều 28 Luật Sở Hữu Trí Tuệ quy định như sau:

“Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

  1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học…”

Điều 19 Luật Sở Hữu Trí Tuệ quy định như sau:

“Điều 19. Quyền nhân thân. Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

  1. Đặt tên cho tác phẩm;
  2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
  3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
  4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả

Thay mặt Công ty TNHH Thiết kế Sáng Tạo BZC.MARKET

Giám đốc

(Đã ký)