Andrea

Andrea


Andrea đến từ Đức, Andrea tham gia sản xuất nhiều dự án sáng tạo nổi tiếng và xuất sắc, với 15 kinh nghiệm trong lỉnh vực tư vấn hình ảnh nhận diện thương hiệu và sáng tạo, là 1 cố vấn hàng đầu giúp Team designs BZC, có nhiều sáng tạo nổi bật và chất lượng nhất.