Florian

Florian


Florian đến từ Dubai, Florian tham gia sản xuất nhiều dự án sáng tạo nổi tiếng và xuất sắc, với 7 kinh nghiệm trong lỉnh vực tư vấn thiết kế bao bì, diện thương hiệu, là 1 cố vấn hàng đầu giúp Team designs BZC, có nhiều sáng tạo nổi bật và chất lượng nhất.