Natalie

Natalie


Natalie là 1 chuyên gia về ngôn ngữ, với kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy tại trường đại học ở Đức cô tham gia cố vấn cho BZC trong quá trình biên tập nội dung, kiểm tra thông tin và từ ngữ phù hợp cho từng sản phẩm với các ngành nghề khác nhau trong quá trình hoàn thiện sản phẩm thiết kế